Mobilita a doprava

Nepozornosť

Vodiči sa v každom momente musia sústrediť na okolitú premávku – nielen kvôli svojej bezpečnosti, ale aj v záujme spolucestujúcich a ostatných účastníkov cestnej premávky.

Druhy nepozornosti

Nepozornosť  Nepozornosť môžu spôsobiť tri základné podnety:

  • zrakové – ktoré odpútavajú pozornosť vodiča od diania na ceste
  • myšlienkové – ktoré zamestnávajú myseľ vodiča, a tak znižujú jeho sústredenie
  • manuálne (rôzne zariadenia) – ktorých obsluha si vyžaduje, aby dal vodič ruky dolu z volantu

Častokrát spôsobujú nepozornosť vodiča viaceré z uvedených podnetov naraz. Vodič, ktorý sa musí sa otočiť, aby skontroloval deti klbčiace sa na zadných sedačkách, sa nepozerá na vozovku a ani sa nesústredí na premávku.

Zdroje podnetov

Mobilné telefóny a satelitné navigácie sú najhlavnejšie príčiny nepozornosti. Satelitné navigácie by mali byť umiestnené na mieste, kde sú ľahko sledovateľné a neblokujú výhľad vodiča. Fajčenie, jedenie a obsluha rádia alebo CD prehrávača sú takisto zdrojmi podnetov odpútavajúcich pozornosť.

Predchádzanie nepozornosti

Väčšine momentov nepozornosti sa dá predcházať dobrou organizáciou činností. Ak ste hladní, nedokážete odolať cigarete alebo musíte vybaviť telefonát, urobte to pred tým, ako si sadnete za volant. Ak musíte naozaj telefonovať či tíšiť deti, prispôsobte rýchlosť jazdy, prípadne úplne zastavte na krajnici, ale tak, aby ste v čo najväčšej miere eliminovali riziko nehody.