Mobilność i transport

Rozproszenie uwagi

Celem zapewnienia bezpieczeństwa kierowcy, pasażerów i innych użytkowników drogi, konieczne jest, by kierowca pojazdu koncentrował przez cały czas swoją uwagę na odbywającym się wokół niego ruchu drogowym.

Sposoby rozproszenia uwagi

Distraction  Kierowcy mogą rozpraszać swoją uwagę w trojaki sposób: odwracając swój wzrok od drogi (sposób wizualny), myśląc o innych sprawach podczas prowadzenia pojazdu (sposób poznawczy) lub zdejmując ręce z kierownicy (sposób fizyczny). Uwaga kierowcy ulega często rozproszeniu przez powiązanie trzech sytuacji: kłótnia dzieci na tylnym siedzeniu może spowodować, że kierowca który odwraca się, aby je uspokoić, przestaje patrzeć na drogę i nie zwraca uwagi na ruch drogowy.

Źródła rozpraszania uwagi

Telefony komórkowe i urządzenia nomadyczne, takie jak systemy nawigacji satelitarnej (satnav), są głównymi źródłami rozpraszania uwagi. Systemy nawigacji satelitarnej muszą być łatwe w obserwacji i nie powinny blokować pola widzenia kierowcy. Rozpraszać uwagę może również palenie papierosów, jedzenie, ustawianie radia lub odtwarzacza płyt kompaktowych.

Unikanie rozpraszania uwagi

Kierowca może uniknąć większości form rozproszenia uwagi dzięki odpowiedniej organizacji czynności przed uruchomieniem pojazdu. Jedzenie, palenie papierosów lub telefonowanie można zaplanować wcześniej. Jeśli zachodzi rzeczywiście konieczność przeprowadzenia rozmowy telefonicznej lub uspokojenia dzieci, należy, jeśli to możliwe, zjechać na pobocze drogi, by zmniejszyć ryzyko spowodowania wypadku.