Mobilitāte un transports

Izklaidība

Transportlīdzekļu vadītāji nedrīkst zaudēt modrību ne brīdi — ne tikai savas, bet arī pasažieru un pārējo satiksmes dalībnieku drošības labad.

Galvenie veidi, kā izpaužas izklaidība uz ceļa

Izklaidība  Lietas, kas novērš vadītāju uzmanību, var iedalīt trīs galvenajos paveidos:

  • vizuāli faktori, proti, lietas, kuru dēļ transportlīdzekļa vadītājs pārstāj skatīties uz ceļu,
  • kognitīvi faktori, proti, transportlīdzekļa vadītājs domā par citām lietām,
  • fiziski faktori, proti, lietas, kuru dēļ vadītājs netur stūri cieši ar abām rokām.

Bieži vien vadītāja uzmanību novērš visu šo faktoru kombinācija, piemēram, autovadītājs, kurš pagriezis galvu uz aizmuguri, lai apsauktu bērnus, vairs neskatās uz ceļu, un viņa uzmanība ir pievērsta kam citam.

Lietas, kas novērš uzmanību

Visbiežāk uzmanību novērš mobilie tālruņi un satelītnavigācijas iekārtas. GPS iekārtas būtu jānovieto tur, kur tās ir viegli redzamas, tomēr neaizsedzot autovadītājam skatu uz ceļu. Uzmanību novērš arī smēķēšana, ēšana un darbošanās ar radio vai CD atskaņotāju.

Kā izvairīties no lietām, kas novērš uzmanību

No šādiem riska faktoriem parasti var izvairīties, pareizi sagatavojoties braucienam. Ja gribat ēst, uzsmēķēt vai kādam piezvanīt, dariet to pirms došanās ceļā. Ja jums tiešām nepieciešams piezvanīt vai pievērsties bērniem, piestājiet malā, lai neradītu bīstamu situāciju.