Mobilność i transport

Konsultacje publiczne

Niniejsza strona podaje przegląd informacji na temat konsultacji publicznych w zakresie bezpieczeństwa drogowego. Komisja Europejska wykorzystuje te informacje do uzyskania odpowiedzi oraz sugestii od zainteresowanych grup i ogółu społeczeństwa na temat inicjatyw związanych z bezpieczeństwem drogowym. Kliknij poniższe łącza celem uzyskania więcej informacji.

Prowadzone konsultacje

Nie ma obecnie prowadzonych konsultacji publicznych.