Κινητικότητα και Μεταφορές

Δημόσιες διαβουλεύσεις

Η σελίδα αυτή περιλαμβάνει τις δημόσιες διαβουλεύσεις της ΕΕ για την οδική ασφάλεια, με τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα στις διάφορες ομάδες συμφερόντων και στο ευρύ κοινό να διατυπώσουν σχόλια και παρατηρήσεις σχετικά με τις σχεδιαζόμενες πρωτοβουλίες για την οδική ασφάλεια και να υποβάλουν σχετικές προτάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους:

Διαβουλεύσεις σε εξέλιξη

Επί του παρόντος δεν υπάρχουν δημόσιες διαβουλεύσεις σε εξέλιξη.

Προηγούμενες διαβουλεύσεις