Мобилност и транспорт

Възрастни шофьори

The opinions expressed in the studies are those of the consultant and do not necessarily represent the position of the Commission.

Със застаряването на населението процентът на възрастните шофьори се увеличава. Въпреки че не съществуват специални правила за движение по пътищата за по-възрастните шофьори, те трябва да бъдат особено внимателни поради намалените си физически възможности.

Физическа уязвимост

Възрастни шофьори Вероятността възрастните шофьори да наранят себе си е по-голяма отколкото да изложат другите на опасност. Процентът на смъртни случаи при шофьорите над 75 години е над пет пъти по-висок от средния, а на нараняванията - два пъти по-висок.

Тази по-голяма уязвимост се дължи на намалените физически способности на по-възрастните шофьори (например отслабено зрение и слух, по-забавени реакции) и по-малко ежедневен опит по пътищата.

Опит с възрастта

Възрастните водачи компенсират физическите недостатъци с шофьорския си опит. Шофирането, когато пътищата са по-малко натоварени или през деня и при сухо време също намалява риска от произшествие.

Мерки за безопасност

Сериозността на нараняванията може да бъде намалена с предпазни мерки в превозните средства като въздушните възглавници. Възрастните шофьори могат да се възползват и от допълнително обучение и помощни системи, които сигнализират на водача, когато той е твърде близо до друг автомобил, помагат му да преценява правилно разстоянията, както и да паркира и да шофира безопасно на път с няколко платна.

В тази връзка в рамките на проекта „ADVISORS“ бе анализирано потенциалното въздействие на модерните системи в помощ на водача върху поведението на шофьорите и пътната безопасност. Също така бяха разработени методи за оценка на системите и определени приоритетите за тяхното по-нататъшно развитие.