Mobilność i transport

Finansowanie

FundingNa niniejszej stronie podane są informacje o możliwościach finansowania przez DG Transport w zakresie bezpieczeństwa drogowego. Istnieją dwa rodzaje finansowania: granty oraz finansowanie opracowań badawczych i technologicznych (RTD). Plan grantów zapewnia finansowanie innowacyjnych projektów na szczeblu UE.

Ongoing schemes

There are currently no funding schemes.

Past schemes