Мобилност и транспорт

Факти и данни за пътната безопасност

Комисията прие амбициозна програма за пътната безопасност, която цели намаляване на смъртните случаи по пътищата в Европа между 2011 и 2020 г. Програмата съдържа набор от инициативи на европейско и национално равнище и е съсредоточена върху подобряване на безопасността на превозните средства, инфраструктурата и поведението на участниците в пътното движение.

  • Безопасността на движението по пътищата е важен обществен въпрос. През 2011 г. по пътищата на Европейския съюз са загинали повече от 30 000 души, което е равно на населението на средно голям град.
  • Изчислено е, че на всеки смъртен случай се падат четири случая на трайно увреждане, например увреждане на мозъка или гръбначния стълб, осем тежки и петдесет леки наранявания.

 

Road fatalities in the EU since 2001

ИнфографикиRoad safety Atlas

/transport/road_safety/file/whitepng_bgwhite.png

 

Последна таблица с показатели

 

Основни данни

 

Най-нов наръчник