Mobilita a doprava

Výmena informácií o bezpečnosti cestnej premávky: Tím dvanástich členských štátov EÚ sa zameria na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky

/transport/road_safety/file/eursexchangepng_skeursexchange.png

Výmena informácií o bezpečnosti cestnej premávky: Tím dvanástich členských štátov EÚ sa zameria na riešenie výziev týkajúcich sa prekračovania rýchlosti, bezpečnosti infraštruktúry a zvýšenia bezpečnosti chodcov a cyklistov.

V Bruseli bol dnes spustený nový projekt financovaný z prostriedkov EÚ, v rámci ktorého spája svoje sily dvanásť členských štátov EÚ s cieľom vymieňať si inteligentné nápady na zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky. Napriek tomu, že európske cesty sú najbezpečnejšie na svete a bezpečnosť cestnej premávky sa za posledné desaťročia výrazne zlepšila, počet úmrtí a vážnych zranení na našich cestách je stále príliš vysoký. V roku 2018 došlo pri dopravných nehodách k viac ako 25 000 úmrtiam. Hoci ide o pokles o 21 % v porovnaní s rokom 2010, predstavuje len pokles o 1 % v porovnaní s rokom 2017.

Vo výsledkoch jednotlivých členských štátov EÚ v oblasti bezpečnosti cestnej premávky sú veľké rozdiely. Cieľom tohto trojročného projektu EÚ na výmenu informácií o bezpečnosti cestnej premávky je tieto rozdiely riešiť, na čom budú spoločne pracovať odborníci z Rakúska, Bulharska, Francúzska, Grécka, Írska, Litvy, Holandska, Poľska, Portugalska, Rumunska, Španielska a Švédska. 

Odborníci z oblasti dopravy z dvanástich zúčastnených krajín budú spolupracovať na výmene osvedčených postupov, pokiaľ ide o znižovanie rýchlosti, budovanie bezpečnej infraštruktúry a zlepšenie presadzovania, zber údajov, ako aj bezpečnosť chodcov a cyklistov v mestských oblastiach.

Európska komisárka pre dopravu Violeta Bulcová uviedla: „Musíme spolupracovať na tom, aby sme do roku 2050 dosiahli na našich cestách nulovú úmrtnosť a nulový počet zranení (Vision Zero). Preto potrebujeme partnerstvá a výmenu osvedčených postupov. Projekt EÚ na výmenu informácií o bezpečnosti cestnej premávky poskytne cennú pomoc najprv šiestim členským štátom EÚ, ktoré chcú počas trojročného obdobia zlepšiť svoju výkonnosť v oblasti bezpečnosti cestnej premávky. Tento projekt je vďaka spojeniu vysokej úrovne politickej angažovanosti a dlhodobej výmeny skúseností medzi odborníkmi z členských štátov jedinečnou príležitosťou na riešenie výziev týkajúcich sa prekračovania rýchlosti, bezpečnosti infraštruktúry a zvýšenia bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky, ako sú chodci a cyklisti.“

Projekt riadi Európska rada pre bezpečnosť dopravy (ETSC), jedna z popredných mimovládnych organizácií pre bezpečnosť dopravy, ktorá pracuje s odborníkmi na bezpečnosť cestnej premávky z celej EÚ. 

Antonio Avenoso, výkonný riaditeľ ETSC v tejto súvislosti uviedol: „Účelom tohto projektu je ukázať, ako efektívne politiky v oblasti bezpečnosti cestnej premávky fungujú v reálnom svete. Odborníci sa budú v jeho rámci snažiť vzájomne pochopiť, ako by mohli podobné výsledky dosiahnuť vo svojich krajinách. Sme radi, že sa k projektu pridalo toľko členských štátov, a už teraz sa tešíme na výsledky.“

Súvislosti

Európska komisia a členské štáty EÚ sa pripojili k novému cieľu znížiť v období 2020 až 2030 počet smrteľných nehôd a vážnych zranení na európskych cestách o 50 %. V tejto súvislosti Komisia spustila projekt „Výmena informácií o bezpečnosti cestnej premávky v EÚ“ financovaný Európskym parlamentom, ktorého cieľom je prispieť k zníženiu rozdielov v oblasti bezpečnosti cestnej premávky medzi členskými štátmi EÚ. Projekt ponúka podporu viacerým krajinám s vysokým potenciálom na zlepšenie ich bezpečnosti na cestách, a tým prispieva k zníženiu celkového počtu úmrtí a vážnych zranení na európskych cestách.