Mobiliteit en vervoer

Road Safety Exchange: Twaalf EU-lidstaten gaan samenwerken voor veiliger verkeer

/transport/road_safety/file/eursexchangepng_nleursexchange.png

Road Safety Exchange: Twaalf EU-lidstaten gaan samenwerken om problemen zoals hardrijden en onveilige weginfrastructuur aan te pakken en om het verkeer voor fietsers en voetgangers veiliger te maken.

Twaalf EU-lidstaten bundelen hun krachten om goede ideeën voor meer verkeersveiligheid uit te wisselen. Dit maakt deel uit van een nieuw door de EU gefinancierd project, dat vandaag in Brussel van start gaat. Hoewel de Europese wegen al de veiligste ter wereld zijn en de verkeersveiligheid de afgelopen decennia sterk is verbeterd, is het aantal doden en zwaargewonden op onze wegen nog steeds veel te hoog. In 2018 vielen er meer dan 25 000 doden in het verkeer. Dat was 21% minder dan 2010, maar slechts 1% minder dan in 2017.

Er zijn qua verkeersveiligheid grote verschillen tussen de verschillende lidstaten van de EU. Het driejarige EU-project “Road Safety Exchange” moet deze verschillen aanpakken en brengt daarvoor deskundigen uit Bulgarije, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Litouwen, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Spanje en Zweden bij elkaar. 

Vervoersdeskundigen uit de twaalf deelnemende landen zullen beproefde methoden uitwisselen om de snelheid te verminderen, veilige infrastructuur aan te leggen, de wetgeving beter te handhaven, meer gegevens te verzamelen en stedelijke gebieden veiliger te maken voor voetgangers en fietsers.

Europees commissaris voor vervoer Violeta Bulc zegt hierover: “We moeten samenwerken om Vision Zero – nul doden en gewonden op onze wegen tegen 2050 – te verwezenlijken. Dit betekent meer samenwerking en uitwisseling van beste praktijken. Het EU-project Road Safety Exchange zal aanvankelijk zes EU-landen drie jaar lang helpen het verkeer veiliger te maken. Door de combinatie van grote politieke betrokkenheid en duurzame uitwisselingen tussen nationale deskundigen is dit project een unieke kans om problemen zoals hardrijden en onveilige weginfrastructuur aan te pakken en de veiligheid van kwetsbare weggebruikers zoals voetgangers en fietsers te verbeteren.”

Het project wordt beheerd door de European Transport Safety Council (ETSC), een toonaangevende ngo op het gebied van verkeersveiligheid die samenwerkt met deskundigen uit de hele EU. 

Antonio Avenoso, uitvoerend directeur van ETSC: “Dit project laat zien hoe doeltreffend verkeersveiligheidsbeleid in de praktijk werkt. We brengen deskundigen samen zodat zij elkaar kunnen helpen om vergelijkbare resultaten in hun eigen land te behalen. We zijn blij dat we zoveel lidstaten aan boord hebben en we wachten met ongeduld op de resultaten.”

Achtergrond

De Europese Commissie en de EU-lidstaten hebben zich ertoe verbonden het aantal doden en zwaargewonden in het verkeer tussen 2020 en 2030 met de helft te verminderen. In dit verband heeft de Commissie het door het Europees Parlement gefinancierde project “EU Road Safety Exchange” opgezet om de verkeersveiligheidskloof tussen de EU-lidstaten te dichten door steun te verlenen aan een aantal landen waar de verkeersveiligheid sterk verbeterd kan worden en zo bij te dragen tot de vermindering van het totale aantal doden en zwaargewonden op de Europese wegen.