Mobilitāte un transports

Apmaiņa ceļu satiksmes drošības jomā: divpadsmit ES dalībvalstis apvieno pūliņus, lai uzlabotu ceļu satiksmes drošību

/transport/road_safety/file/eursexchangepng_lveursexchange.png

Kopā lielākai ceļu satiksmes drošībai: pavisam divpadsmit ES dalībvalstu komanda vēlas uzlabot un gājēju un riteņbraucēju drošību, izbeigt atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu un padarīt ceļus drošākus.

Divpadsmit ES dalībvalstis apvieno spēkus, lai rastu viedus risinājumus, kā uzlabot ceļu satiksmes drošību, jauna ES finansēta projekta ietvaros, kas sāk savu darbību šodien Briselē. Lai arī Eiropas ceļi ir visdrošākie pasaulē un ceļu satiksmes drošība pēdējās desmitgadēs ir ievērojami uzlabojusies, bojāgājušo un smagas traumas guvušo skaits uz mūsu ceļiem joprojām ir pārāk augsts. 2018. gadā ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo skaits pārsniedza 25 000, kas ir samazinājums par 21 % salīdzinājumā ar 2010. gadu, bet tikai 1 % samazinājums salīdzinājumā ar 2017. gadu.

Rezultāti ceļu satiksmes drošībā dažādās ES dalībvalstīs ir stipri atšķirīgi. Apmaiņas projekts ceļu satiksmes drošības jomā ES, kas ilgs trīs gadus, pulcinās ekspertus no Austrijas, Bulgārijas, Francijas, Grieķijas, Īrijas, Lietuvas, Nīderlandes, Polijas, Portugāles, Rumānijas, Spānijas un Zviedrijas. 

Transporta eksperti no divpadsmit valstīm, kuras piedalās, kopīgi strādās, lai apmainītos ar labāko praksi attiecībā uz ātruma ierobežošanu, drošas infrastruktūras būvi, tiesību aktu izpildes uzlabošanu, datu vākšanu, kā arī gājēju un riteņbraucēju drošību pilsētās.

Eiropas transporta komisāre Violeta Bulca paziņoja: “Mums ir jāsadarbojas un jāapmainās ar labāko praksi, lai līdz 2050. gadam panāktu t.s. “Vision Zero” (mērķis – nulle), t. i., lai nebūtu neviena Eiropas ceļu satiksmes negadījumos smagi cietuša un bojā gājuša. Apmaiņas projekts ceļu satiksmes drošības jomā ES sniegs vērtīgu palīdzību sākotnēji sešām ES dalībvalstīm, kuras vēlas uzlabot savus rezultātus ceļu satiksmes drošības jomā, trīs gadu periodā. Pateicoties augsta līmeņa politiķu dalībai un regulārai apmaiņai starp nacionālajiem ekspertiem, šis projekts ir unikāla iespēja risināt problēmas, tādas kā atļautā braukšanas ātruma pārsniegšana, infrastruktūras drošība un neaizsargāto satiksmes dalībnieku, tādu kā gājēji un riteņbraucēji, drošības uzlabošana.”

Projektu vada Eiropas Transporta drošības padome (ETZC), kas ir šajā jomā vadoša NVO, kura strādā ar ekspertiem no visas ES. 

Tās izpilddirektors Antonio Avenoso paziņoja: “Ar šo projektu iecerēts parādīt ceļu satiksmes drošības politikas konkrētos rezultātus. Mēs pulcinām ekspertus, kas palīdzēs cits citam rast veidus, kā panākt līdzīgus rezultātus viņu pašu valstīs. Priecājamies redzēt, ka tik daudzas dalībvalstis vēlas piedalīties projektā, un nevaram vien sagaidīt rezultātus.”

Konteksts

Eiropas Komisija un ES dalībvalstis ir izvirzījušas jaunu mērķi: no 2020. līdz 2030. gadam ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo un smagas traumas guvušo skaitu samazināt par 50 %. Šajā sakarā Komisija ir sākusi apmaiņas projektu ES ceļu satiksmes drošības jomā ES. Ar šo Eiropas Parlamenta finansēto projektu iecerēts novērst starp ES dalībvalstīm pastāvošās atšķirības ceļu satiksmes drošības jomā, sniedzot atbalstu vairākām valstīm, kurām ir ļoti augsts potenciāls panākt uzlabojumus šajā jomā. Tādējādi tas palīdzēs samazināt letālo negadījumu un smagas traumas guvušo skaitu uz Eiropas ceļiem.