Liikenne ja liikkuminen

Road Safety Exchange: 12 EU-maan yhteinen liikenneturvallisuushanke

/transport/road_safety/file/eursexchangepng_fieursexchange.png

Road Safety Exchange -yhteistyöhankkeessa jaetaan liikenneturvallisuusosaamista

Brysselissä käynnistyy tänään EU:n rahoittama Road Safety Exchange -hanke, jossa 12 EU-maata tekee yhteistyötä liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Vaikka EU:ssa liikenneturvallisuus on viime vuosikymmeninä edistynyt suuresti ja on muuta maailmaa parempi, kuolonuhrien ja loukkaantuneiden määrä tieliikenteessä on edelleen aivan liian suuri. Vuonna 2018 liikenneonnettomuuksissa kuoli EU:ssa yli 25 000 ihmistä. Määrä on 21 % pienempi kuin vuonna 2010, mutta vain 1 % pienempi kuin vuonna 2017.

Liikenneturvallisuudessa on huomattavia eroja eri maiden välillä. EU:n kolmivuotisella Road Safety Exchange -hankkeella halutaan edistää osallistujamaiden asiantuntijoiden yhteistyötä, jotta liikenneturvallisuus paranisi etenkin heikoimmissa maissa. Hankkeessa ovat mukana Alankomaat, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Itävalta, Kreikka, Liettua, Portugali, Puola, Ranska, Romania ja Ruotsi. 

Hankkeen yhteydessä eri maiden liikenneasiantuntijat vaihtavat tietoa toimintamalleista, joilla on alennettu ajonopeuksia, rakennettu turvallista liikenneinfrastruktuuria sekä parannettu valvontaa, tiedonkeruuta ja kevyen liikenteen turvallisuutta taajamissa.

Lähtökohtana on ns. nollavisio, eli kuolonuhrien ja vakavien loukkaantumisten määrä tieliikenteessä pyritään vähentämään nollaan vuoteen 2050 mennessä. Tähän tarvitaan yhteistyötä sekä tiedon ja hyvien käytäntöjen jakamista”, toteaa EU:n liikennekomissaari Violeta Bulc. ”EU:n Road Safety Exchange -hankkeen kolmen ensimmäisen vuoden aikana tarjotaan apua kuudelle EU-maalle. Tässä hankkeessa, jolla on korkean tason poliittinen tuki, pyritään luomaan pitkäaikaisia yhteistyösuhteita kansallisten asiantuntijoiden välille. Tavoitteena on löytää ratkaisuja, joilla voidaan muun muassa vähentää ylinopeuksia, rakentaa turvallisempaa tieinfrastruktuuria ja parantaa etenkin jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta.”

Hanketta hallinnoi Euroopan liikenneturvallisuusneuvosto. Tämä kansalaisjärjestö tekee tiivistä yhteistyötä EU-maiden liikenneturvallisuusasiantuntijoiden kanssa. 

Tässä hankkeessa nähdään, mitä liikenneturvallisuuspolitiikalla voidaan oikeasti saada aikaan”, sanoo liikenneturvallisuusneuvoston johtaja Antonio Avenaso. ”Luomme yhteyksiä eri maiden asiantuntijoiden välille, jotta heikommat maat voivat ottaa mallia muiden maiden onnistuneista ratkaisuista. On hienoa, että näin moni maa halusi osallistua. Odotan innolla hankkeen tuloksia.”

Tausta

Euroopan komissio ja EU:n jäsenmaat ovat asettaneet tavoitteekseen puolittaa kuolonuhrien ja vakavien loukkaantumisten määrän tieliikenteessä kaudella 2020–2030. Komission käynnistämässä ja Euroopan parlamentin rahoittamassa Road Safety Exchange -hankkeessa tarjotaan tukea maille, joissa on mahdollista parantaa liikenteen turvallisuutta selvästi. Tavoitteena on pienentää maiden välisiä eroja ja vähentää tieliikenteessä menehtyneiden ja loukkaantuneiden kokonaismäärää EU:ssa.