Liikuvus ja transport

Liiklusohutuse vahetusprogramm: 12 ELi liikmesriiki ühendavad jõud liiklusohutuse parandamiseks

/transport/road_safety/file/eursexchangepng_eteursexchange.png

Liiklusohutuse vahetusprogramm: 12 ELi liikmesriiki ühendavad jõud, et lahendada probleeme, mis on seotud kiiruseületamise, infrastruktuuri ohutuse ning jalakäijate ja jalgratturite ohutuse parandamisega.

12 ELi liikmesriiki ühendavad jõud, et jagada arukaid ideid liiklusohutuse parandamiseks uue ELi rahastatava projekti raames, mis käivitatakse täna Brüsselis. Kuigi Euroopa maanteed on ühed ohutumad maailmas ja liiklusohutus on viimastel aastakümnetel oluliselt paranenud, on meie teedel hukkuvate ja tõsiselt vigastada saanud inimeste arv ikkagi liiga suur. 2018. aastal hukkus liiklusõnnetustes üle 25 000 inimese. Kuigi see arv on võrreldes 2010. aastaga vähenenud 21%, on see ikkagi vaid 1% väiksem kui 2017. aastal.

Erinevates ELi liikmesriikides on liiklusohutuse näitajate osas olulisi erinevusi. Kolm aastat kestva ELi liiklusohutuse vahetusprogrammi eesmärk on neid erinevusi vähendada ning selle raames koonduvad eksperdid Austriast, Bulgaariast, Hispaaniast, Iirimaalt, Kreekast, Leedust, Madalmaadest, Poolast, Portugalist, Prantsusmaalt, Rootsist ja Rumeeniast. 

Transpordivaldkonna eksperdid 12st osalevast riigist teevad koostööd, et jagada parimaid tavasid seoses kiiruse vähendamise, ohutu infrastruktuuri arendamise ja selle parema rakendamise, andmekogumise ning jalakäijate ja jalgratturite ohutuse parandamisega linnapiirkondades.

Euroopa Komisjoni transpordivolinik Violeta Bulc märkis järgmist: „Surmade ja raskete vigastustega lõppevate liiklusõnnetuste arvu nullini viimiseks aastaks 2050 peame tegema koostööd, mis hõlmab mestimist ja parimate tavade jagamist. ELi liiklusohutuse vahetusprogrammi projekt annab esialgu väärtuslikku abi neile kuuele ELi liikmesriigile, kes soovisid oma liiklusohutust parandada kolme aasta jooksul. Kombineerides kõrgetasemelise poliitilise kaasatuse riikide ekspertide kestvate vahetustega, on see projekt ainulaadseks võimaluseks tegeleda probleemidega, mis on seotud kiiruseületamise, infrastruktuuri ohutuse ning vähem kaitstud liiklejate, nagu jalakäijate ja jalgratturite ohutuse parandamisega.“

Projekti haldab Euroopa Transpordiohutuse Nõukogu, mis on juhtiv valitsusväline organisatsioon transpordiohutuse valdkonnas ning mis teeb koostööd liiklusohutusekspertidega üle kogu ELi. 

Euroopa Transpordiohutuse Nõukogu tegevdirektor Antonio Avenoso lisas: „Selle projekti eesmärk on näidata, kui tõhus on liiklusohutuspoliitika tegelikkuses. Koondame eksperdid, kes püüavad koos leida võimalusi selleks, et saavutada sarnaseid tulemusi kõikides riikides. Meil on hea meel selle üle, et nii palju liikmesriike soovis projektiga ühineda ja ootame huviga selle tulemusi.“

Taustteave

Euroopa Komisjon ja ELi liikmesriigid võtsid uue eesmärgi – vähendada ajavahemikus 2020–2030 liiklussurmade ja raskelt vigastatute arvu 50%. Sellega seoses käivitas komisjon ELi liiklusohutuse vahetusprogrammi projekti, mida rahastab Euroopa Parlament. Projekti eesmärgiks on aidata vähendada ELi liikmesriikide vahelisi erinevusi, toetades mitmeid riike, millel on suur potentsiaal oma liiklusohutuse parandamiseks, ning seeläbi aidata vähendada üldist liiklussurmade ja raskelt vigastatute arvu Euroopa maanteedel.