Mobilitet og Transport

Road Safety Exchange: Tolv EU-lande går sammen om at forbedre trafiksikkerheden

/transport/road_safety/file/eursexchangepng_daeursexchange.png

Road Safety Exchange: Tolv EU-lande går sammen om at tackle udfordringer som for høj fart, infrastruktursikkerhed og bedre sikkerhed for fodgængere og cyklister.

Tolv EU-medlemsstater går sammen om at udveksle intelligente idéer til forbedring af trafiksikkerheden som led i et nyt EU-finansieret projekt, der lanceres i dag i Bruxelles. Selv om vejene i Europa er de sikreste i verden, og selv om trafiksikkerheden er blevet væsentligt forbedret i de seneste årtier, er antallet af trafikdræbte og alvorlige kvæstelser på vores veje stadig alt for højt. I 2018 var der over 25 000 trafikdræbte. Det er et fald på 21 % i forhold til 2010, men faldet er kun på 1 % i forhold til 2017.

Der er store forskelle i de forskellige EU-landes resultater inden for trafiksikkerhed. Det treårige EU-projekt om trafiksikkerhed har til formål at tackle disse forskelle og skabe forbindelser mellem eksperter fra Bulgarien, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Litauen, Polen, Portugal, Rumænien, Spanien, Sverige og Østrig. 

Transporteksperter fra de tolv deltagende lande vil samarbejde om at udveksle bedste praksis med hensyn til at mindske hastigheden, opbygge sikker infrastruktur og forbedre håndhævelsen, dataindsamlingen samt sikkerheden for fodgængere og cyklister i byområder.

EU's kommissær for transport, Violeta Bulc, udtaler: "Vi er nødt til at arbejde sammen om at få nul dræbte og kvæstede på vores veje inden 2050 – og det betyder parvist samarbejde og udveksling af bedste praksis. EU's projekt "Road Safety Exchange" vil være en stor hjælp, i første omgang for seks EU-lande, der ønsker at forbedre trafiksikkerheden over en treårig periode. Ved at kombinere et stærkt politisk engagement med løbende udvekslinger mellem nationale eksperter er dette projekt en enestående mulighed for at tackle udfordringerne, herunder for hastighed, infrastruktursikkerhed og forbedring af sikkerheden for bløde trafikanter såsom fodgængere og cyklister. "

Projektet ledes af Det Europæiske Transportsikkerhedsråd (ETSC), som er en førende ngo inden for transportsikkerhed, som arbejder med trafiksikkerhedseksperter fra hele EU. 

Administrerende direktør for ETSC, Antonio Avenso, fortæller: "Dette projekt handler om at vise, hvordan trafiksikkerhedspolitikken fungerer i den virkelige verden. Vi vil samle eksperterne, så de kan hjælpe hinanden med at levere tilsvarende resultater i deres egne lande. Vi er glade for, at så mange EU-lande gerne ville være med, og vi kan ikke vente med at se resultaterne. "

Baggrund

EU-Kommissionen og medlemslandene har givet tilsagn om at arbejde på at nedbringe antallet af dødsfald og alvorlige kvæstelser på vejene med 50 % mellem 2020 og 2030. I denne forbindelse har Kommissionen iværksat projektet "EU Road Safety Exchange", der finansieres af Europa-Parlamentet, og som har til formål at bidrage til at mindske forskellene i færdselssikkerheden mellem EU-landene ved at yde støtte til en række lande, der har et stort potentiale til at forbedre deres trafiksikkerhed, og dermed bidrage til at nedbringe det samlede antal dødsfald og alvorlige kvæstelser på vejene i Europa.