Mobilita a doprava

Projekt <i>Road Safety Exchange</i>: Dvanáct členských států EU bude společně zlepšovat bezpečnost silničního provozu

/transport/road_safety/file/eursexchangepng_cseursexchange.png

Projekt Road Safety Exchange: Dvanáct členských států EU bude společně řešit problémy týkající se překračování povolené rychlosti, bezpečnosti infrastruktury a zlepšení bezpečnosti chodců a cyklistů.

V Bruselu byl dnes zahájen nový projekt financovaný z fondů EU, v jehož rámci spojilo síly 12 členských států EU s cílem sdílet inovativní nápady na zlepšení bezpečnosti silničního provozu. Přestože jsou evropské silnice nejbezpečnější na světě a bezpečnost silničního provozu se v posledních desetiletích značně zlepšila, počet úmrtí a vážných zranění na našich silnicích je stále příliš vysoký. V roce 2018 zemřelo na silnicích více než 25 000 osob. I když se jedná o 21% pokles ve srovnání s rokem 2010, představuje to pouze o 1 % méně úmrtí než v roce 2017.

Zároveň existují mezi jednotlivými členskými státy EU značné rozdíly. Ty by měl minimalizovat tříletý projekt EU, v jehož rámci budou spolupracovat odborníci z Bulharska, Francie, Irska, Litvy, Nizozemska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Španělska a Švédska. 

Odborníci na dopravu z dvanácti zúčastněných zemí si budou vyměňovat osvědčené postupy v těchto oblastech – snižování povolené rychlosti, budování bezpečné infrastruktury, lepší prosazování dopravních předpisů, sběr údajů a bezpečnost chodců a cyklistů v městských oblastech.

Eurokomisařka odpovědná za dopravu Violeta Bulcová k tomu uvedla: „Naše spolupráce je nezbytná, aby se nám do roku 2050 podařilo dosáhnout cíle programu Vize nula – tzn. žádná úmrtí a zranění na našich silnicích. Potřebujeme proto partnerství a sdílení osvědčených postupů. Projekt „EU Road Safety Exchange“ nabídne cennou pomoc nejdříve šesti členským státům EU, které chtějí během tříletého období zlepšit bezpečnost silničního provozu. Díky vysoké míry politického zapojení a trvalé spolupráci mezi odborníky z členských států je tento projekt jedinečnou příležitostí k řešení problémů týkajících se nepřiměřené rychlosti, bezpečnosti infrastruktury a zlepšení bezpečnosti zranitelných účastníků silničního provozu, jako jsou chodci a cyklisté.“

Projekt spravuje Evropská rada pro bezpečnost dopravy (ETSC), což je nevládní organizace, která spolupracuje s odborníky na bezpečnost silničního provozu z celé EU. 

Výkonný ředitel ETSC Antonio Avenoso k projektu dodal: „Účelem projektu je ukázat, jak se efektivní politiky v oblasti bezpečnosti silničního provozu promítají do reálného světa. Odborníci se budou snažit přijít na to, jak v jednotlivých zemích dosáhnout podobných výsledků. Jsme moc rádi, že se nám podařilo do projektu zapojit tolik členských států. Už teď se těšíme na výsledky.“

Souvislosti

Evropská komise a členské státy EU se zavázaly, že v období 2020 až 2030 sníží počet úmrtí a vážných zranění na silnicích o 50 %. Komise v této souvislosti zahájila projekt nazvaný EU Road Safety Exchange, který je financován Evropským parlamentem a jehož cílem je přispět k odstranění rozdílů v bezpečnosti silničního provozu mezi členskými státy EU. Projekt nabízí pomoc řadě zemí s vysokým potenciálem pro zlepšení situace v této oblasti, a přispívá tak ke snížení celkového počtu úmrtí a vážných zranění na evropských silnicích.