Transport och rörlighet

Trafiksäkerheten i EU har blivit betydligt bättre de senaste decennierna, och EU:s vägar är världens säkraste. Men fortfarande är det alltför många som dör eller skadas allvarligt på vägarna.

För att förebygga dödsolyckor och allvarliga personskador i trafiken arbetar EU för en nollvision och ett trafiksäkert system.

EU har ett nära trafiksäkerhetssamarbete med myndigheterna i medlemsländerna och vill bygga vidare på nationella initiativ, fastställa mål och förbättra alla faktorer som påverkar trafiksäkerheten (infrastruktur, säkra fordon, förarbeteende och automatiska nödlarm).

EU:s roll är att anta lagar, stödja informationskampanjer, hjälpa EU-länderna och andra trafiksäkerhetsaktörer att utbyta erfarenheter och erbjuda finansiering.