Mobilumas ir transportas

Nors kelių eismo saugumo padėtis ES pastaraisiais dešimtmečiais labai pagerėjo (ES keliai yra saugiausi pasaulyje), žūčių ir sužalojimų kelyje skaičius vis dar yra gerokai per didelis.

Kad Europos keliuose nebežūtų ir nebebūtų sužalojami žmonės, ES ėmėsi iniciatyvų „Vision Zero“ („Visiškai saugus eismas“) ir „Safe System“ („Saugioji sistema).

Kelių eismo saugumo klausimais ES glaudžiai bendradarbiauja su valstybių narių valdžios institucijomis. Ji siekia remtis nacionalinėmis iniciatyvomis, nustato tikslus ir nagrinėja visus su eismo nelaimėmis susijusius veiksnius (infrastrukūros, transporto priemonių saugos, vairuotojų elgesio, skubios pagalbos teikimo).

Spręsdamos šiuos klausimus ES institucijos priima teisės aktus, remia visuomenės švietimo kampanijas, padeda valstybėms narėms ir kitiems kelių eismo saugos užtikrinimo procese dalyvaujantiems subjektams dalytis atitinkama patirtimi, teikia finansavimą.