Mobilnost in promet

Varnost v cestnem prometu se je v zadnjih desetletjih sicer zelo izboljšala (ceste v EU so najvarnejše na svetu), toda število smrtnih žrtev in poškodovancev je še vedno veliko previsoko.   

Evropska unija se je zato odločila za pristop Vizija nič in varen sistem, s katerim želi popolnoma odpraviti smrtne žrtve in hude poškodbe udeležencev v nesrečah na evropskih cestah.

EU pri cestno-prometni varnosti tesno sodeluje z organi v državah članicah. Gradi na njihovih nacionalnih pobudah, tako da obravnava in postavlja številčne cilje za vse pomembne dejavnike prometnih nesreč (infrastruktura, varnost vozil, vedenje voznikov, odziv intervencijskih služb).

Ta pristop uresničuje s predpisi, podporo javnim vzgojno-izobraževalnim kampanjam, podporo državam članicam in drugim akterjem prometne varnosti pri izmenjavi ustreznih izkušenj ter financiranjem.