Mobilita a doprava

Hoci bezpečnosť cestnej premávky v EÚ v posledných desaťročiach sa veľmi zlepšila (pričom cesty v EÚ sú najbezpečnejšie na svete), počet úmrtí a zranení je ešte stále priveľmi vysoký.

Práve preto prijala EÚ tzv. nulovú víziu (víziu nulového počtu obetí) a prístup „Safe System“ (bezpečný systém) s cieľom eliminovať úmrtia a vážne zranenia na európskych cestách.

EÚ úzko spolupracuje v otázkach bezpečnosti cestnej premávky s príslušnými orgánmi vo svojich členských štátoch. Snaží sa nadviazať na vnútroštátne iniciatívy, pričom stanovuje ciele a berie do úvahy všetky faktory, ktoré zohrávajú úlohu pri nehodách (infraštruktúra, bezpečnosť vozidiel, správanie sa vodičov, reakcia na núdzové situácie).

Na tento účel EÚ prijíma právne predpisy, podporuje verejné vzdelávacie kampane, poskytuje finančné prostriedky a podnecuje členské krajiny a ostatných aktérov pôsobiacich v oblasti bezpečnosti cestnej premávky, aby si vymieňali relevantné skúsenosti.