Mobilitate și transporturi

Deși în UE siguranța rutieră s-a îmbunătățit considerabil în ultimele decenii (și șoselele din UE sunt cele mai sigure din lume), numărul de accidente mortale și grave este încă mult prea ridicat.

Din acest motiv, UE a adoptat o abordare bazată pe obiectivul „zero victime” și pe un sistem sigur, pentru ca pe drumurile europene să nu se mai producă accidente mortale și grave.

UE colaborează îndeaproape cu autoritățile responsabile cu siguranța rutieră din statele membre, pentru a elabora inițiative naționale, pentru a defini obiective și pentru a aborda toți factorii care au un impact în ceea ce privește accidentele (infrastructură, siguranța vehiculelor, comportamentul conducătorilor auto, răspunsul în situații de urgență).

În acest sens, UE adoptă legi, promovează campanii publice de sensibilizare, ajută statele membre și alți actori implicați în siguranța rutieră să își împărtășească experiența relevantă și  oferă finanțare.