Mobilność i transport

W ostatnich latach wyraźnie poprawiło się bezpieczeństwo na drogach (unijna infrastruktura drogowa należy do najbezpieczniejszych na świecie). Niemniej jednak liczba ofiar śmiertelnych i liczba rannych jest wciąż zdecydowanie za wysoka.

W związku z tym UE przyjęła podejście zakładające „Wizję Zero”i bezpieczny system, dążąc do wyeliminowania wypadków śmiertelnych i poważnych obrażeń na drogach europejskich.

UE ściśle współpracuje z państwami członkowskimi w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Pragnie korzystać z krajowych inicjatyw, wyznaczając cele i uwzględniając wszystkie czynniki odgrywające rolę w wypadkach drogowych (infrastruktura, bezpieczeństwo pojazdów, zachowanie kierowców, działanie w sytuacjach wyjątkowych).

W tym celu UE przyjmuje przepisy prawne, wspiera publiczne kampanie informacyjne, umożliwia państwom członkowskim i innym podmiotom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo na drogach dzielenie się swoim doświadczeniem, a także zapewnia środki finansowe.