Mobiliteit en vervoer

Hoewel de verkeersveiligheid in de EU in de afgelopen decennia sterk is verbeterd (en de Europese wegen de veiligste in de wereld zijn), is het aantal doden en gewonden in het verkeer nog steeds veel te hoog.

Daarom heeft de EU met haar Vision Zero en Safe System gekozen voor een aanpak die ertoe moet leiden dat er geen ernstige of dodelijk ongevallen meer plaatsvinden op de Europese wegen.

De EU werkt daarbij nauw samen met autoriteiten in de EU-landen. Zij bouwt voort op nationale initiatieven, maar stelt ook nieuwe doelstellingen vast en probeert wat te doen aan de ongevalsfactoren (infrastructuur, voertuigveiligheid, rijgedrag en hulpverlening).

Daartoe stelt zij wetgeving vast, steunt zij voorlichtingscampagnes, helpt zij de EU-landen en andere bij de verkeersveiligheid betrokken instanties relevante ervaring uit te wisselen, en verleent zij subsidies.