Liikenne ja liikkuminen

Vaikka liikenneturvallisuus EU:ssa on parantunut huomattavasti viime vuosikymmeninä (ja EU:n tiet ovat maailman turvallisimpia), liikenneonnettomuuksissa menehtyneiden ja vammautuneiden määrä on kuitenkin edelleen liian korkea.

EU onkin käynnistänyt Vision Zero  ja Safe System -hankkeet, joiden tavoitteena on vähentää tieliikennekuolemien määrä EU:ssa nollaan.

EU tekee tiivistä yhteistyötä jäsenmaiden viranomaisten kanssa liikenneturvallisuuden alalla. EU pyrkii edistämään jäsenmaiden kansallisia hankkeita ja haluaa tavoitteissaan ja toimissaan ottaa huomioon kaikki kolareihin vaikuttavat tekijät   (infrastruktuuri, ajoneuvoturvallisuus, kuljettajien ajotapa, hätäpalvelut).

EU edistää liikenneturvallisuutta lainsäädäntötyön kautta, ja se myös tukee ja rahoittaa valistuskampanjoita sekä jäsenmaiden ja muiden liikenneturvallisuuden alan toimijoiden tiedonvaihtoa.