Mobilita a doprava

I když se bezpečnost silničního provozu v EU v posledních desetiletích výrazně zlepšila (a silnice v Unii patří mezi nejbezpečnější na světě), počet úmrtí a zranění je stále příliš vysoký.

Evropská unie proto přijala tzv. Vizi nula (nulový počet obětí na silnicích) a strategii nazvanou přístup bezpečného systému ke snížení počtu případů úmrtí a vážných zranění na evropských silnicích – pokud možno na nulu.

EU úzce spolupracuje v oblasti bezpečnosti silničního provozu s orgány členských zemí. Snaží se navázat na vnitrostátní iniciativy, stanovit cíle a brát v úvahu všechny faktory, které hrají roli při nehodách (infrastruktura, bezpečnost vozidel, chování řidičů, reakce na mimořádné situace).

Přijímá právní předpisy, podporuje veřejné vzdělávací kampaně, pomáhá orgánům členských zemí a ostatním aktérům působícím v oblasti bezpečnosti silničního provozu při výměně relevantních zkušeností a také poskytuje finanční prostředky.