Transport

Åka utomlands - Storbritannien


Andra trafikregler

Jacket

Säkerhetsutrustning för cyklar Vit lykta fram och röd reflex eller lykta bak på natten

Uppgifterna på den här webbplatsen kommer från respektive lands behöriga myndigheter i enlighet med artikel 8.1 i trafiksäkerhetsdirektivet (direktiv (EU) 2015/413/EU). Om uppgifterna strider mot ett lands gällande regler, är det de senare som gäller. Uppgifterna tillhandahålls bara i informationssyfte. Kommissionen ansvarar varken för innehållet eller riktigheten.