Transport

Åka utomlands - Storbritannien


Mobiltelefon

Non Mandatory

Du får inte köra och prata i mobilen utan handsfree

Mandatory

Du får köra och prata i mobilen om du använder handsfree

Uppgifterna på den här webbplatsen kommer från respektive lands behöriga myndigheter i enlighet med artikel 8.1 i trafiksäkerhetsdirektivet (direktiv (EU) 2015/413/EU). Om uppgifterna strider mot ett lands gällande regler, är det de senare som gäller. Uppgifterna tillhandahålls bara i informationssyfte. Kommissionen ansvarar varken för innehållet eller riktigheten.