Transport

Åka utomlands - Storbritannien


Förbjudna körfält

Körfält för kollektivtrafik

Bussfiler

Bussfiler får användas av alla fordon som är tänkta för transport av fler än 8 passagerare (utom föraren). Normalt får även cyklar – och ibland taxibilar och motorcyklar – använda bussfilen under den angivna tiden. Andra fordon får inte använda bussfilen under den angivna tiden, utom för lastning och lossning (och bara om inget annat anges).

En skylt visar vilka tider och fordon som avses. Om det inte finns någon skylt eller om skylten saknar tidsangivelse, fungerar körfältet som bussfil dygnet runt.

En del bussfiler får bara användas av den lokala kollektivtrafiken, alltså inte av exempelvis turistbussar. Även detta framgår normalt av skylten.

Exempel:

Bussfilen får användas av lokala kollektivtrafikfordon, cyklar och taxibilar. Ingen tidsangivelse.

Bussfilen får användas av alla bussar samt av cyklar. Restriktionen gäller bara den angivna tiden.

Bussfilen får användas av alla bussar samt av motorcyklar (utan sidvagn), cyklar och taxibilar. Restriktionen gäller bara den angivna tiden.

Tunga lastbilar på motorvägar

Fordon över 7,5 t får inte använda högerfilen om det finns tre eller fler körfält.

Cykelbanor

Cykelbanor anges med vägmarkeringar och skyltar. En tidsangivelse visar när motorfordon varken får köra eller parkera på cykelbanor markerade med heldragen linje. Motorfordon bör också undvika att köra eller parkera på cykelbanor markerade med varningslinje. Motorfordon får inte parkera på cykelbanor under den tid då parkeringsförbud gäller.

Samåkningsfiler

Samåkningsfiler är markerade med ”2+ lane” och heldragen linje liksom bussfiler. En skylt visar en bilsymbol och ”2+”.

Andra reserverade körfält

Det finns särskilda körfält som bara får användas av vissa typer av fordon. Restriktionerna kan vara tidsbegränsade eller gälla dygnet runt. Vilka fordon och tider som avses framgår av olika vägmärken. Andra trafikanter än de som avses får inte använda sådana körfält under den angivna tiden.

 

Uppgifterna på den här webbplatsen kommer från respektive lands behöriga myndigheter i enlighet med artikel 8.1 i trafiksäkerhetsdirektivet (direktiv (EU) 2015/413/EU). Om uppgifterna strider mot ett lands gällande regler, är det de senare som gäller. Uppgifterna tillhandahålls bara i informationssyfte. Kommissionen ansvarar varken för innehållet eller riktigheten.