Doprava

Cesta do zahraničia - Slovensko


Rýchlosť jazdy

Motocykle
Vozidlá s hmotnosťou do 3,5 t

Štandardné maximálne povolené rýchlosti (ak nie je na dopravnej značke uvedená iná maximálna povolená rýchlosť) [km/h]

Speed 50

v obci

Speed 90

mimo obce

Speed 130

na diaľniciach a rýchlostných cestách

  • 90 km/h na diaľnici v obci

Osobné vozidlá a dodávky
Vozidlá s hmotnosťou do 3,5 t

Štandardné maximálne povolené rýchlosti (ak nie je na dopravnej značke uvedená iná maximálna povolená rýchlosť) [km/h]

Speed 50

v obci

Speed 90

mimo obce

Speed 130

na diaľniciach a rýchlostných cestách

  • 90 km/h na diaľnici v obci

Osobné vozidlá a dodávky s prívesmi
Vozidlá s hmotnosťou do 3,5 t

Štandardné maximálne povolené rýchlosti (ak nie je na dopravnej značke uvedená iná maximálna povolená rýchlosť) [km/h]

Speed 50

v obci

Speed 90

mimo obce

Speed 90 Speed 130

na diaľniciach a rýchlostných cestách

  • 90 km/h na diaľnici v obci

Ťažké nákladné vozidlá
s hmotnosťou nad 3,5 t

Štandardné maximálne povolené rýchlosti (ak nie je na dopravnej značke uvedená iná maximálna povolená rýchlosť) [km/h]

Speed 50

v obci

Speed 90

mimo obce

Speed 90

na diaľniciach a rýchlostných cestách

Autobusy

Štandardné maximálne povolené rýchlosti (ak nie je na dopravnej značke uvedená iná maximálna povolená rýchlosť) [km/h]

Speed 50

v obci

Speed 90

mimo obce

Speed 90 Speed 100

na diaľniciach a rýchlostných cestách

  • 90 km/h na diaľnici v obci

Informácie uvedené na tejto webovej lokalite poskytujú v súlade s článkom 8 ods. 1 smernice o bezpečnosti cestnej premávky (smernica (EÚ) 2015/413/EÚ) vnútroštátne orgány príslušnej krajiny. V prípade nesúladu majú pravidlá platné v danej krajine prednosť pred poskytnutými údajmi. Údaje majú len dokumentačný charakter a Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť za ich obsah a presnosť.