Transport

Jadąc za granicę

Porównaj zasady ruchu drogowego obowiązujące na twojej trasie. Zacznij od wyboru co najmniej dwóch krajów, które mają zostać porównane. Potem wybierz zagadnienie/zagadnienia, które chcesz porównać. Wybór więcej niż dwóch krajów ogranicza porównanie do maksymalnie dwóch zagadnień. Wybór więcej niż dwóch zagadnień ogranicza porównanie do maksymalnie dwóch krajów. Możesz modyfikować porównanie, dodając lub usuwając „kraje” i „zagadnienia”. W sekcji „Wybrane kryteria” wyświetla się lista wcześniejszych wyborów. Kliknij na przycisk „Wygeneruj tabelę porównawczą”, aby wyświetlić wyniki w formie tabeli.

Wybierz kraje
Wybierz zagadnienia
Wybierz kraje
 • Wszystkie kraje  
 • Austria  
 • Belgia  
 • Bułgaria  
 • Chorwacja  
 • Cypr  
 • Czechy  
 • Dania  
 • Estonia  
 • Finlandia  
 • Francja  
 • Grecja  
 • Hiszpania  
 • Holandia  
 • Irlandia  
 • Liechtenstein  
 • Litwa  
 • Luksemburg  
 • Łotwa  
 • Malta  
 • Niemcy  
 • Norwegia  
 • Polska  
 • Portugalia  
 • Rumunia  
 • Słowacja  
 • Słowenia  
 • Szwajcaria  
 • Szwecja  
 • Węgry  
 • Wielka Brytania  
 • Włochy  
Wybierz zagadnienia
 • Wszystkie tematy  
 • Ograniczenia prędkości
  • Motocykle   
  • Samochody osobowe i dostawcze   
  • Samochody osobowe i dostawcze z przyczepami   
  • Pojazdy ciężarowe   
  • Autobusy   
 • Pasy bezpieczeństwa   
 • Sygnalizacja świetlna   
 • Dopuszczalne stężenie alkoholu   
 • Narkotyki   
 • Wydzielone pasy ruchu   
 • Kask   
 • Telefon komórkowy   
 • Inne wymagania krajowe   
Wybrane kryteria
Kraje Zagadnienia
   Comparative table
   Kraje Zagadnienia
   ZagadnieniaKraje

   Informacje na tej stronie internetowej, zgodnie z art. 8 ust. 1 dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dyrektywa (UE) 2015/413/UE), zostały dostarczone przez władze krajowe poszczególnych krajów. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności między tymi informacjami a przepisami obowiązującymi w danym kraju, te ostatnie mają pierwszeństwo. Informacje podano wyłącznie do celów dokumentacyjnych i Komisja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść lub dokładność.