Vervoer

Naar het buitenland - Malta


Verkeerslichten

  • Rood en oranje licht tegelijk: stoppen, net als bij rood, maar het licht zal zo meteen op groen springen
  • Groen licht: u mag rechtdoor rijden of links- of rechts afslaan
  • Oranje licht: stoppen, het licht zal zo meteen op rood springen

Overeenkomstig artikel 8, lid 1, van de richtlijn over de uitwisseling van informatie over verkeersovertredingen (Richtlijn (EU) 2015/413) is de informatie op deze website afkomstig van de betrokken lidstaten. Mocht die informatie in tegenspraak zijn met de feitelijke regels, geven deze laatste de doorslag. Deze website is dus louter bedoeld om u te informeren. De Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of eventuele fouten.