Vervoer

Naar het buitenland - Malta


Drugs

Verboden middelen

THC (cannabis)

Methylamfetamine

MDMA (ecstasy)

In de Maltese verkeerswetgeving worden alle opwekkende en bedwelmende stoffen behalve alcohol als "drugs" beschouwd.

 

Overeenkomstig artikel 8, lid 1, van de richtlijn over de uitwisseling van informatie over verkeersovertredingen (Richtlijn (EU) 2015/413) is de informatie op deze website afkomstig van de betrokken lidstaten. Mocht die informatie in tegenspraak zijn met de feitelijke regels, geven deze laatste de doorslag. Deze website is dus louter bedoeld om u te informeren. De Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of eventuele fouten.