Vervoer

Naar het buitenland - Malta


Speciale rijstroken

  • Speciale rijstroken zijn uitsluitend bestemd voor het openbaar vervoer, koetstaxi's (Karozzin), fietsen, motorfietsen, brandweerauto's, ambulances, reddingsvoertuigen en andere prioritaire voertuigen
  • Ze worden aangegeven met een verkeersbord waarop de categorieën worden vermeld waarvoor de rijstrook is bestemd en de periodes waarvoor dit geldt.
  • Andere voertuigen mogen alleen in noodgevallen van deze rijstroken gebruikmaken.

Overeenkomstig artikel 8, lid 1, van de richtlijn over de uitwisseling van informatie over verkeersovertredingen (Richtlijn (EU) 2015/413) is de informatie op deze website afkomstig van de betrokken lidstaten. Mocht die informatie in tegenspraak zijn met de feitelijke regels, geven deze laatste de doorslag. Deze website is dus louter bedoeld om u te informeren. De Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of eventuele fouten.