Vervoer

Naar het buitenland - Malta


Alcohol

Maximumalcoholgehalte van het bloed [g/l]

0,8 g/l

Ervaren bestuurders

0,8 g/l

Beginnende bestuurders

0,8 g/l

Beroepschauffeurs

Overeenkomstig artikel 8, lid 1, van de richtlijn over de uitwisseling van informatie over verkeersovertredingen (Richtlijn (EU) 2015/413) is de informatie op deze website afkomstig van de betrokken lidstaten. Mocht die informatie in tegenspraak zijn met de feitelijke regels, geven deze laatste de doorslag. Deze website is dus louter bedoeld om u te informeren. De Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of eventuele fouten.