Vervoer

Naar het buitenland - Luxemburg


Speciale rijstroken

Bestuurders mogen geen gebruik maken van afgesloten rijstroken (bijv. in verband met werkzaamheden), verboden rijstroken (zoals de pechstrook op de autosnelweg) en rijstroken die uitsluitend voor andere weggebruikers zijn bestemd (busbaan, fietsstrook, e.d.).

Overeenkomstig artikel 8, lid 1, van de richtlijn over de uitwisseling van informatie over verkeersovertredingen (Richtlijn (EU) 2015/413) is de informatie op deze website afkomstig van de betrokken lidstaten. Mocht die informatie in tegenspraak zijn met de feitelijke regels, geven deze laatste de doorslag. Deze website is dus louter bedoeld om u te informeren. De Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of eventuele fouten.