Transport

En tur til udlandet - Liechtenstein


Hastighedsgrænser

Motorcykler
Køretøjer under 3,5 t

Generelle hastighedsgrænser [km/t],
medmindre andet er angivet med skilte

Speed 50

I byområder

Speed 80

Landeveje

Motorveje/motortrafikveje

  • Denne kategori findes ikke i Liechtenstein

Personbiler og varevogne
Køretøjer under 3,5 t

Generelle hastighedsgrænser [km/t],
medmindre andet er angivet med skilte

Speed 50

I byområder

Speed 80

Landeveje

Motorveje/motortrafikveje

  • Denne kategori findes ikke i Liechtenstein

Personbiler og varevogne med anhængere
Køretøjer under 3,5 t

Generelle hastighedsgrænser [km/t],
medmindre andet er angivet med skilte

Speed 50

I byområder

Speed 80

Landeveje

Motorveje/motortrafikveje

  • Denne kategori findes ikke i Liechtenstein

Lastbiler
over 3,5 t

Generelle hastighedsgrænser [km/t],
medmindre andet er angivet med skilte

Speed 50

I byområder

Speed 80

Landeveje

Motorveje/motortrafikveje

  • Denne kategori findes ikke i Liechtenstein

Busser

Generelle hastighedsgrænser [km/t],
medmindre andet er angivet med skilte

Speed 50

I byområder

Speed 80

Landeveje

Motorveje/motortrafikveje

  • Denne kategori findes ikke i Liechtenstein

Oplysningerne på dette website er stillet til rådighed af de nationale myndigheder i de pågældende lande i overensstemmelse med artikel 8, stk. 1, i trafiksikkerhedsdirektivet (direktiv (EU) 2015/413/EU). I tilfælde af uoverensstemmelse mellem oplysningerne på siden og de gældende trafikregler i et givet land, har sidstnævnte forrang. Oplysningerne er udelukkende ment som et dokumentationsværktøj, og Kommissionen påtager sig intet ansvar for deres rigtighed.