Transport

En tur til udlandet - Liechtenstein


Sikkerhedsseler

Brug af sikkerhedsseler og fastholdelsesanordninger for børn er OBLIGATORISK (direktiv 91/671/EØF med seneste ændringer). 

Sikkerhedssele er ikke obligatoriske for:

  • passagerer med særlig lægeattest
  • leveringskøretøjer, som ikke kører over 25 km/t
  • alle kørertøjer, som kører i ganghastighed
  • personale og passagerer i offentlige transportmidler (f.eks. busser)
  • personer, so ledsager handicappede i ambulancer og biler

Barnesæder er ikke obligatoriske for børn over 14 år på over 1,50 meter.

Oplysningerne på dette website er stillet til rådighed af de nationale myndigheder i de pågældende lande i overensstemmelse med artikel 8, stk. 1, i trafiksikkerhedsdirektivet (direktiv (EU) 2015/413/EU). I tilfælde af uoverensstemmelse mellem oplysningerne på siden og de gældende trafikregler i et givet land, har sidstnævnte forrang. Oplysningerne er udelukkende ment som et dokumentationsværktøj, og Kommissionen påtager sig intet ansvar for deres rigtighed.