Transport

En tur til udlandet - Liechtenstein


Styrthjelm/cykelhjelm

ikke obligatorisk obligatorisk

Helmet nok

Cykler Det er kun obligatorisk at bære cykelhjelm, hvis man kører over 20/t

Helmet ok

Knallerter Hjelmen skal overholde FN/ECE-regulativ nr. 22

Helmet ok

Motorcykler med/uden sidevogn Hjelmen skal overholde FN/ECE-regulativ nr. 22

Helmet ok

Lette og tunge trehjulede Hjelmen skal overholde FN/ECE-regulativ nr. 22

Helmet ok

Lette og tunge quadricykler Hjelmen skal overholde FN/ECE-regulativ nr. 22

Oplysningerne på dette website er stillet til rådighed af de nationale myndigheder i de pågældende lande i overensstemmelse med artikel 8, stk. 1, i trafiksikkerhedsdirektivet (direktiv (EU) 2015/413/EU). I tilfælde af uoverensstemmelse mellem oplysningerne på siden og de gældende trafikregler i et givet land, har sidstnævnte forrang. Oplysningerne er udelukkende ment som et dokumentationsværktøj, og Kommissionen påtager sig intet ansvar for deres rigtighed.