Transport

Åka utomlands - Liechtenstein


Andra trafikregler

lights

Rekommendation att köra med halvljus

Triangle

Säkerhetsutrustning för bilar Varningstriangel (FN/ECE:s föreskrifter nr 127)

Jacket

Säkerhetsutrustning för cyklar Ringklocka, utom om cykeln väger mindre än 11 kg

Uppgifterna på den här webbplatsen kommer från respektive lands behöriga myndigheter i enlighet med artikel 8.1 i trafiksäkerhetsdirektivet (direktiv (EU) 2015/413/EU). Om uppgifterna strider mot ett lands gällande regler, är det de senare som gäller. Uppgifterna tillhandahålls bara i informationssyfte. Kommissionen ansvarar varken för innehållet eller riktigheten.