Transport

En tur til udlandet - Liechtenstein


Andre specifikke regler

lights

Det anbefales at køre med nærlys

Triangle

Sikkerhedsudstyr til biler Advarselstrekant (FN/ECE-regulativ nr. 127)

Jacket

Sikkerhedsudstyr til cykler Cykler på over 11 kg skal være udstyret med ringeklokke

Oplysningerne på dette website er stillet til rådighed af de nationale myndigheder i de pågældende lande i overensstemmelse med artikel 8, stk. 1, i trafiksikkerhedsdirektivet (direktiv (EU) 2015/413/EU). I tilfælde af uoverensstemmelse mellem oplysningerne på siden og de gældende trafikregler i et givet land, har sidstnævnte forrang. Oplysningerne er udelukkende ment som et dokumentationsværktøj, og Kommissionen påtager sig intet ansvar for deres rigtighed.