Transport

En tur til udlandet - Liechtenstein


Mobiltelefon

Non Mandatory

Førere må ikke bruge deres mobiltelefon uden håndfrit udstyr Bøde på 80 CHF

Mandatory

Førere må anvende deres mobiltelefon med håndfrit udstyr

Oplysningerne på dette website er stillet til rådighed af de nationale myndigheder i de pågældende lande i overensstemmelse med artikel 8, stk. 1, i trafiksikkerhedsdirektivet (direktiv (EU) 2015/413/EU). I tilfælde af uoverensstemmelse mellem oplysningerne på siden og de gældende trafikregler i et givet land, har sidstnævnte forrang. Oplysningerne er udelukkende ment som et dokumentationsværktøj, og Kommissionen påtager sig intet ansvar for deres rigtighed.