Transport

En tur til udlandet - Liechtenstein


Påvirkning af stoffer

Ulovlige stoffer

THC (cannabis)

Metylamfetamin

MDMA (ecstasy)

Amfetamin

Kokain

Heroin

Metamfetamin

 

Oplysningerne på dette website er stillet til rådighed af de nationale myndigheder i de pågældende lande i overensstemmelse med artikel 8, stk. 1, i trafiksikkerhedsdirektivet (direktiv (EU) 2015/413/EU). I tilfælde af uoverensstemmelse mellem oplysningerne på siden og de gældende trafikregler i et givet land, har sidstnævnte forrang. Oplysningerne er udelukkende ment som et dokumentationsværktøj, og Kommissionen påtager sig intet ansvar for deres rigtighed.