Transport

Åka utomlands - Liechtenstein


Förbjudna körfält

  1. Förbjudna körfält är märkta med särskilda vägmärken.
  2. Cykelbanor är reserverade för cyklister.
  3. Trottoarer är reserverade för fotgängare.
  4. Bussfiler är reserverade för bussar (kollektivtrafik).
  5. En trafiksignal i form av ett rött kryss betyder att man inte får använda körfältet.

Böter:

  • Köra på trottoar (100 schweiziska franc)
  • Köra i bussfil (60 schweiziska franc)
  • Köra på cykelbana (80 schweiziska franc)
  • Köra mot rött ljus (200  schweiziska franc)

Uppgifterna på den här webbplatsen kommer från respektive lands behöriga myndigheter i enlighet med artikel 8.1 i trafiksäkerhetsdirektivet (direktiv (EU) 2015/413/EU). Om uppgifterna strider mot ett lands gällande regler, är det de senare som gäller. Uppgifterna tillhandahålls bara i informationssyfte. Kommissionen ansvarar varken för innehållet eller riktigheten.