Transport

En tur til udlandet - Liechtenstein


Ulovlig kørebane

  1. Ulovlige kørebaner angives med særlige skilte.
  2. Cykelstier er forbeholdt cyklister.
  3. Fortove er forbeholdt fodgængere.
  4. Busbaner er forbeholdt busser (offentlig transport).
  5. Rødt lys formet som et kryds betyder, at kørebanen ikke må benyttes.

Respektive bøder:

  • kørsel på fortovet (100 CHF)
  • kørsel i busbanen (60 CHF)
  • kørsel på cykelsti (80 CHF)
  • køre over for rødt (200 CHF)

Oplysningerne på dette website er stillet til rådighed af de nationale myndigheder i de pågældende lande i overensstemmelse med artikel 8, stk. 1, i trafiksikkerhedsdirektivet (direktiv (EU) 2015/413/EU). I tilfælde af uoverensstemmelse mellem oplysningerne på siden og de gældende trafikregler i et givet land, har sidstnævnte forrang. Oplysningerne er udelukkende ment som et dokumentationsværktøj, og Kommissionen påtager sig intet ansvar for deres rigtighed.