Transports

Dodoties uz ārzemēm - Vācija


Informāciju, kas šajā vietnē pieejama atbilstīgi ceļu satiksmes drošības direktīvas (Direktīva Nr. (ES) 2015/413/ES) 8. panta 1. punktam, sniedz attiecīgo valstu kompetentās iestādes. Ja te sniegtie dati neatbilst kādā konkrētā valstī spēkā esošajiem noteikumiem, spēkā ir attiecīgās valsts ceļu satiksmes noteikumi. Šie dati ir tikai informatīvi, un Eiropas Komisija neuzņemas atbildību par to saturu vai precizitāti.