Vervoer

Naar het buitenland - Finland


Mobiele telefoon

Non Mandatory

Niet toegestaan achter het stuur zonder handsfree set

Mandatory

Toegestaan achter het stuur bij gebruik van een handsfree set

Overeenkomstig artikel 8, lid 1, van de richtlijn over de uitwisseling van informatie over verkeersovertredingen (Richtlijn (EU) 2015/413) is de informatie op deze website afkomstig van de betrokken lidstaten. Mocht die informatie in tegenspraak zijn met de feitelijke regels, geven deze laatste de doorslag. Deze website is dus louter bedoeld om u te informeren. De Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of eventuele fouten.