Liikenne

Liikenteessä ulkomailla - Viro


Matkapuhelin

Non Mandatory

Kuljettaja ei saa käyttää matkapuhelinta ilman handsfree-laitetta.

Mandatory

Kuljettaja saa käyttää matkapuhelinta handsfree-laitteen avulla.

Tällä liikenneturvallisuusdirektiivin (direktiivi (EU) 2015/413/EU) 8 artiklan 1 kohdan mukaisella sivustolla olevat tiedot ovat peräisin kunkin maan kansallisilta viranomaisilta. Jos sivustolle toimitetut tiedot ovat ristiriidassa jossakin maassa voimassa olevien liikennesääntöjen kanssa, sovelletaan viimeksi mainittuja. Tiedot on annettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin, eikä komissio vastaa niiden sisällöstä tai oikeellisuudesta.