Транспорт

В чужбина - България


Ограничения на скоростта

Мотоциклети
Превозни средства под 3,5 тона

Стандартно ограничение на скоростта (освен ако с пътни знаци не е указано друго) [км/ч]

Speed 50

Градски пътища

Speed 80

Извънградски пътища

Speed 100 Speed 90

Магистрали/скоростни пътища

Леки автомобили и ванове
Превозни средства под 3,5 тона

Стандартно ограничение на скоростта (освен ако с пътни знаци не е указано друго) [км/ч]

Speed 50

Градски пътища

Speed 90

Извънградски пътища

Speed 140 Speed 120

Магистрали/скоростни пътища

Леки автомобили и ванове с ремарке
Превозни средства под 3,5 тона

Стандартно ограничение на скоростта (освен ако с пътни знаци не е указано друго) [км/ч]

Speed 50

Градски пътища

Speed 70

Извънградски пътища

Speed 100 Speed 90

Магистрали/скоростни пътища

Тежкотоварни автомобили
над 3,5 тона

Стандартно ограничение на скоростта (освен ако с пътни знаци не е указано друго) [км/ч]

Speed 50

Градски пътища 40 км/ч — максимална скорост за превозни средства, превозващи опасни товари.

Speed 80

Извънградски пътища

  • 70 км/ч за тежкотоварни автомобили с полуремаркета или ремаркета (категория O3, O4).
  • 50 км/ч за тежкотоварни автомобили, превозващи опасни товари.
Speed 100 Speed 90

Магистрали/скоростни пътища

  • 90 км/ч за тежкотоварни автомобили с полуремаркета или ремаркета (категория O3, O4).
  • 90 км/ч за тежкотоварни автомобили, превозващи опасни товари.

Автобуси

Стандартно ограничение на скоростта (освен ако с пътни знаци не е указано друго) [км/ч]

Speed 50

Градски пътища

Speed 80

Извънградски пътища

  • 70 км/ч Автомобили с ремарке
Speed 100 Speed 90

Магистрали/скоростни пътища

Съгласно член 8 (1) от Директивата за безопасността по пътищата Директива (ЕС) 2015/413/ЕС информацията на този сайт се предоставя от органите в съответната страна. В случай на противоречие между предоставените данни и действащите в дадената страна правила последните имат предимство. Данните имат чисто информационна цел и Комисията не поема никаква отговорност за тяхното съдържание или точност.