Transport

Jadąc za granicę - Belgia


Ograniczenia prędkości

Motocykle
Pojazdy o masie poniżej 3,5 t

Standardowe ograniczenia prędkości (o ile znaki drogowe nie dopuszczają inaczej) [km/h]

Speed 50

Teren zabudowany

residential areas

20 km/h na drogach osiedlowych

cycle paths

30 km/h w pobliżu szkół i na drogach z pasem dla rowerzystów

Speed 70

Poza terenem zabudowanym w Regionie Flamandzkim

Drogi publiczne o co najmniej dwóch pasach ruchu w każdym kierunku, oddzielonych oznaczeniami drogi; i inne drogi publiczne

Speed 90

Poza terenem zabudowanym

Drogi publiczne o co najmniej dwóch pasach ruchu w każdym kierunku, oddzielonych oznaczeniami drogi; i inne drogi publiczne.

Speed 120

Autostrady i drogi o co najmniej dwóch pasach ruchu w każdym kierunku, nieoddzielonych oznaczeniami drogi.

Samochody osobowe i dostawcze
Pojazdy o masie poniżej 3,5 t

Standardowe ograniczenia prędkości (o ile znaki drogowe nie dopuszczają inaczej) [km/h]

Speed 50

Teren zabudowany

residential areas

20 km/h na drogach osiedlowych

cycle paths

30 km/h w pobliżu szkół i na drogach z pasem dla rowerzystów

Speed 70

Poza terenem zabudowanym w Regionie Flamandzkim

Drogi publiczne o co najmniej dwóch pasach ruchu w każdym kierunku, oddzielonych oznaczeniami drogi; i inne drogi publiczne.

Speed 90

Poza terenem zabudowanym

Drogi publiczne o co najmniej dwóch pasach ruchu w każdym kierunku, oddzielonych oznaczeniami drogi; i inne drogi publiczne.

Speed 120

Autostrady i drogi o co najmniej dwóch pasach ruchu w każdym kierunku, nieoddzielonych oznaczeniami drogi.

Samochody osobowe i dostawcze z przyczepami
Pojazdy o masie poniżej 3,5 t

Standardowe ograniczenia prędkości (o ile znaki drogowe nie dopuszczają inaczej) [km/h]

Speed 50

Teren zabudowany

residential areas

20 km/h na drogach osiedlowych

cycle paths

30 km/h w pobliżu szkół i na drogach z pasem dla rowerzystów

Speed 70

Poza terenem zabudowanym w Regionie Flamandzkim

Drogi publiczne o co najmniej dwóch pasach ruchu w każdym kierunku, oddzielonych oznaczeniami drogi; i inne drogi publiczne.

Speed 90

Poza terenem zabudowanym

Drogi publiczne o co najmniej dwóch pasach ruchu w każdym kierunku, oddzielonych oznaczeniami drogi; i inne drogi publiczne.

Speed 120

Autostrady i drogi o co najmniej dwóch pasach ruchu w każdym kierunku, nieoddzielonych oznaczeniami drogi.

Pojazdy ciężarowe

ponad 3,5 t

Standardowe ograniczenia prędkości (o ile znaki drogowe nie dopuszczają inaczej) [km/h]

Speed 50

Teren zabudowany

residential areas

20 km/h na drogach osiedlowych

cycle paths

30 km/h w pobliżu szkół i na drogach z pasem dla rowerzystów

Speed 90

Poza terenem zabudowanym

Drogi publiczne o co najmniej dwóch pasach ruchu w każdym kierunku, oddzielonych oznaczeniami drogi; i inne drogi publiczne.

Speed 70

Poza terenem zabudowanym w Regionie Flamandzkim

Drogi publiczne o co najmniej dwóch pasach ruchu w każdym kierunku, oddzielonych oznaczeniami drogi; i inne drogi publiczne.

Speed 90

Autostrady i drogi o co najmniej dwóch pasach ruchu w każdym kierunku, nieoddzielonych oznaczeniami drogi.

Autobusy

Standardowe ograniczenia prędkości (o ile znaki drogowe nie dopuszczają inaczej) [km/h]

Speed 50

Teren zabudowany

residential areas

20 km/h na drogach osiedlowych

cycle paths

30 km/h w pobliżu szkół i na drogach z pasem dla rowerzystów

Speed 70

Poza terenem zabudowanym w Regionie Flamandzkim

Drogi publiczne o co najmniej dwóch pasach ruchu w każdym kierunku, oddzielonych oznaczeniami drogi; i inne drogi publiczne.

Speed 75

Poza terenem zabudowanym

Inne drogi publiczne.

Speed 90

Autostrady i drogi o co najmniej dwóch pasach ruchu w każdym kierunku.

Speed 100

Autostrady i drogi publiczne co najmniej czteropasmowe – dotyczy autobusów i autokarów wyposażonych w pasy bezpieczeństwa i z ogranicznikiem prędkości ustawionym na maksymalną prędkość 100 km/h

Informacje na tej stronie internetowej, zgodnie z art. 8 ust. 1 dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dyrektywa (UE) 2015/413/UE), zostały dostarczone przez władze krajowe poszczególnych krajów. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności między tymi informacjami a przepisami obowiązującymi w danym kraju, te ostatnie mają pierwszeństwo. Informacje podano wyłącznie do celów dokumentacyjnych i Komisja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść lub dokładność.