Transport och rörlighet

Frågor och svar

Registrering av bil

Formaliteter

Till början

Jag vill köpa en bil i Tyskland, som jag sedan vill ta med hem till Holland och registrera. Måste jag betala momsen två gånger och sedan begära att få tillbaka pengar?

NEJ – Berätta bara för den tyska försäljaren att du ska registrera bilen i ett annat land. Då betalar du moms endast i Holland.

När och var

Till början

Jag tillbringar halva veckorna i det land där jag är bosatt. Den andra halvan arbetar jag i ett annat EU-land, som jag kör bil till. Var ska jag registrera min bil?

Om du regelbundet pendlar på det sättet kan du ha bilen registrerad i ditt boendeland.

Till början

Jag är italienare, och varje år tar jag bilen till mitt andra hem i de franska Alperna, där jag har tre månaders semester. Kan jag registrera min bil i Frankrike?

NEJ – Det är endast i det land där du har din permanenta hemvist som du kan registrera bilen.

Till början

Jag är slovak. Om jag köper en ny bil i Ungern, måste jag då registrera den där?

NEJ – Med stöd av ett intyg om överensstämmelse (CoB-dokument) kan du – innan du åker till Ungern – få registreringsskyltar från Slovakien som du sedan använder när du kör tillbaka hem igen.

Till början

Jag är slovak. Om jag köper en begagnad bil i Ungern, måste jag då registrera den där?

NEJ – Med stöd av ett ungerskt registreringsdokument baserat på den harmoniserade europeiska modellen samt på ett giltigt tekniskt kontrollcertifikat, kan du – innan du åker till Ungern – få registreringsskyltar från Slovakien som du sedan använder när du kör tillbaka hem igen.

Till början

Jag är polsk student, inskriven på en tvåårig masterutbildning i Förenade kungariket. Måste jag registrera min bil där?

NEJ – Inte om det enda syftet med din vistelse är att studera.

JA – Om du börjar arbeta under din vistelse.

Till början

Jag har ett tio månader långt, tillfälligt anställningsavtal i ett annat EU-land. Efter avtalstidens slut ska jag återvända hem. Måste jag registrera min bil i landet där jag har mitt tillfälliga arbete?

JA – Eftersom din vistelse är längre än sex månader.