Mobilnost in promet

Pogosta vprašanja

Registracija avtomobila

Formalnosti

Na vrh

Želim kupiti avtomobil v Nemčiji in ga registrirati doma na Nizozemskem. Moram dvakrat plačati DDV in nato zahtevati povrnitev?

NE - preprosto povejte nemškemu prodajalcu, da boste avtomobil registrirali v drugi državi. Nato boste plačali DDV le na Nizozemskem.

Kdaj in kje

Na vrh

Polovico tedna preživim v državi, kjer prebivam, in drugo polovico v državi EU, kamor se vozim na delo. Kje naj registriram svoj avtomobil?

Če se redno vozite na delo v sosednjo državo, lahko avtomobil registrirate v državi, kjer prebivate.

Na vrh

Sem Italijan in vsako leto preživim trimesečne počitnice v svojem drugem domu v francoskih Alpah, kamor se odpravim s svojim avtomobilom. Lahko registriram svoj avtomobil v Franciji?

NE - avtomobil lahko registrirate le v državi, kjer imate stalno prebivališče.

Na vrh

NE - avtomobil lahko registrirate le v državi, kjer imate stalno prebivališče.

NE - preden se odpravite na Madžarsko, lahko na osnovi potrdila o skladnosti pridobite slovaške registrske tablice, ki jih nato uporabite pri vožnji domov.

Na vrh

Sem Slovak. Moram rabljen avtomobil registrirati na Madžarskem, če ga tam kupim?

NE - preden se odpravite na Madžarsko, lahko na osnovi usklajenega evropskega modela pridobite z madžarskim registracijskim dokumentom in veljavnim potrdilom o tehničnem pregledu slovaške registrske tablice, ki jih nato uporabite pri vožnji domov.

Na vrh

Sem poljski študent in sem v Združenem kraljestvu vpisan v dvoletni magistrski program. Moram svoj avtomobil registrirati v Združenem kraljestvu?

NE - če je vaš izključni namen študirati.

DA - če začnete med svojim bivanjem tam tudi delati.

Na vrh

Trenutno sem v drugi državi EU zaposlen za določen čas deset mesecev, nato se bom vrnil domov. Moram svoj avtomobil registrirati v tej državi?

DA - ker je vaše bivanje daljše od šest mesecev.